Bài giảng Kỹ nghệ Phần mềm


Tập bài giảng môn Kỹ nghệ Phần mềm
[0] Giới thiệu môn học
[1] Tổng quan về phần mềm và kỹ nghệ phần mềm
[2] Phân tích, đặc tả yêu cầu
[3] Thiết kế phần mềm
[4] Lập trình
[5] Kiểm thử phần mềm
[6] Bảo trì
[7] Quản lý dự án phần mềm

Tài liệu tham khảo:
[1] Sommerville
[2] R.S. Pressman

[Ngôn ngữ lập trình bậc cao – Nhóm 3]Bài tập


Đây là bài tập về phần trong bài giảng. Các em  về rồi làm nha. Có gì vướng mắc hay đề có vấn đề gì thì các em comment trực tiếp lên đây luôn nhé:

Mảng. Deadline: 23/10/2012

Chuỗi. Deadline: 30/10/2012.

– Con trỏ…

– Cấu trúc…

– File…

Yêu cầu:

– Chỉ nộp các bản viết tay

– Thời hạn nộp được quy định theo từng chủ đề

Chúc các em thành công!

Lưu ý:

– Trong bài tập số 7 của phần chuỗi các em sữa lại  int value(char *s, int k)  ==>  int value(char *s, int &k) . Thầy nhầm, vì k phải truyền theo kiểu tham biến thay vì tham trị, có như thế khi ra khỏi hàm mới giữ được giá trị của biến k

[Lập trình WEB]Bài 2. Hướng dẫn thiết kế CSDL và thao tác với LINQ to SQL


– Các kiến thức cần thiết

  1. Thiết kế CSDL
  2. Hệ quản trị CSDL SQL Server (2005/2008)
  3. LINQ (Language-Intergrated Query)
  4. Ngôn ngữ truy vấn SQL (Structure Query Language) Đọc tiếp [Lập trình WEB]Bài 2. Hướng dẫn thiết kế CSDL và thao tác với LINQ to SQL

[Nhóm 1 – Lập trình Web]Kế hoạch học tập từ tuần 1 – 5


Trong buổi học đầu tiên, nhóm 1 đã tiến hành phân nhóm. Tuy nhiên có một số bạn không đi học do đó chưa có trong danh sách nhóm. Vì vậy các bạn này nhanh chóng đăng ký nhóm để tiến hành học tập (Mỗi nhóm tối đa có 7 thành viên). Kết quả phân nhóm như sau: Đọc tiếp [Nhóm 1 – Lập trình Web]Kế hoạch học tập từ tuần 1 – 5

Căn bản về HTML


Sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn một số vấn đề căn bản về HTML, một ngôn ngữ mở đầu cho những người mới bắt đầu học lập trình Web.
1. HTML là gì?
HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language. Nó không phải là một ngôn ngữ lập trình mà nó là ngôn ngữ đánh dấu (Markup). Ngôn ngữ đánh dấu là ngôn ngữ bao gồm một tập các thẻ (dùng để đánh dấu). Mục đích của ngôn ngữ HTML là dùng để hiển thị nội dung của trang Web.
2. Các thẻ HTML
Các thẻ đánh dấu HTML thường được gọi là thẻ HTML.
– Các thẻ HTML là các từ khóa (tên thẻ) được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn (angle brackets), chẳng hạn <p>.
– Bình thường thì các thẻ HTML là một cặp như sau: <p> và </p>. Trong đó thẻ đầu tiên được gọi là thẻ mở, thẻ thứ hai được gọi là thẻ đóng. Thẻ đóng cũng giống như thẻ mở, chỉ thêm một dấu “/” (slash) trước tên thẻ.
Cú pháp như sau:

<tên thẻ>Nội dung</tên thẻ>

3. Cách thức hoạt động
Các trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari, Opera,…) đọc các file HTML và hiển thị tài liệu này ra trình duyệt như là một trang web. Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML nhưng nó sử dụng các thẻ này để biên dịch ra nội dung của trang web.
4. Cấu trúc của một file HTML
Ta có thể mô hình hóa cấu trúc của một file HTML như sau:
…Sẽ tiếp tục cập nhật (Đã khuya, ngủ cái đã)

Hướng dẫn vào các trang web bị chặn


Hiện nay một số website bị các nhà mạng, hoặc do admin của công ty bạn chặn một số trang web. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta vẫn cần vào một số trang web này. Vì vậy một giải pháp nhằm qua mặt nhà mạng hoặc admin của công ty rất đơn giản là dùng Web proxy. Các trang này sẽ giúp bạn vào các trang web bị chặn một cách dễ dàng mà không gặp phải bất kì một trở ngài nào.
Có nhiều trang web proxy, tuy nhiên tôi chỉ giới thiệu cho các bạn trang web sau:
– Đầu tiên các bạn truy cập vào địa chỉ: http://www.webproxy.ca/
– Sau đó nhập địa chỉ trang web mà bạn muốn đến vào mục Enter URL. Sau đó nhấn Enter là xong.

– Kết quả là đây:

Chúc các bạn thành công

Bài 6. CSS Box Model


Tất cả các thẻ trong HTML đều được xem như là các hộp (box).  Thuật ngữ “box model” được dùng khi thiết kế và làm layout. CSS Box Model được xem là cái hộp bao xung quanh thẻ HTML, bao gồm: margin, border, padding và nội dung thực sự. Nó cho phép chúng ta thiết lập khoảng cách giữa border với nội dung thưc sự của thẻ HTML và khoảng cách giữa các thẻ HTML. CSS Box Model được minh họa như hình vẽ sau: Đọc tiếp Bài 6. CSS Box Model